PRIVĀTUMA POLITIKA

RSK "Tandēms" kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

Privātuma politika paredzēta sacensību dalībnieku personas datu aizsardzībai un privātuma tiesību nodrošināšanai. Tā paskaidro, kādos nolūkos, kā un kādi dalībnieku dati tiek iegūti, kā tie tiek izmatoti un apstrādāti.

Datu pārzinis ir:

RSK "Tandēms", adrese: Dobeles nov., Dobele, Zaļā iela 21 - 4, LV-3701.

Sacensību dalībnieka personas dati

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām un šai Privātuma politikai. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, izvēlēto distance un Latvijas riteņbraukšanas federācijas izsniegtās licences datus (ja to pieprasa distance, kurā dalībnieks izvēlējies startēt). Citi dati – telefona numurs, e-pasts, komanda, utt, iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Starta saraksts, sacensību rezultāti un balvas

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs un komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu rsktandems@gmail.com. Šajā gadījumā dalībnieks visos publiski redzamajos sarakstos tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem atbilstoši nolikumam.

Foto un video

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.rsktandems.com, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieka tiesības

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir tiesības pieprasīt informāciju, veikt labojumus vai lūgt dzēst savas personas datus. Visi pieprasījumi saistībā ar personas datiem jāsūta uz e-pastu rsktandems@gmail.com.

Citi personu dati, kas var tikt apstrādāti

Persona piekrīt savu datu apstrādei arī tādos gadījumos, ja ir RSK "Tandēms" vai ar šo organizāciju saistītu projektu sekotājs sociālajos portālos, ja piedalās mūsu veidotās aptaujās vai konkursos, ja iesniedz sūdzību vai pretenziju un tamlīdzīgos gadījumos.

Trešās puses

RSK "Tandēms" nepārdod, neizīrē un nenodod dalībnieku personisko informāciju trešajām pusēm.

Datu uzglabāšana

Personas dati tiek uzglabāti 20 gadus.